We are a leader in the application of biotechnical methods of sheep, goat, red deer, mouflon and fallow deer..

  • artificial insemination (trans-cervical and laparoscopic),
  • synchronization of ovulation and superovulation,
  • collect of embryos and embryo transfer , division and long-term storage,
  • embryo-transfer by laparoscopic method,
  • inter-species embryo transfer,
  • collect of sperm from TOP donor and long-term storage,
  • control DNA – parentity, inbreeding depression, DNA consulting.
Naša spoločnosť sa svojou jedinečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb zaraďuje medzi svetovú špičku v chove zvierat. Naše služby zahŕňajú všetko spojené s farmovým chovom, prevádzame synchronizáciu samíc, umelú insemináciu, embryotransfer, odber ejakulátu a jeho spracovanie, spracovanie post mortem, uskladnenie inseminačných dávok, DNA testy rodičovstva, predaj špičkových živých zvierat, projektovanie fariem, odborné poradenstvo. Za 4 roky našej existencie sme dokázali preniknúť do viacerých štátov Európy ako napr. Nemecko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rakúsko a mnohé dalšie....

Zvieratá od nás spĺňajú všetky kritériá zo zdravotného i veterinárneho hľadiska. Dokonalý welfare, ktorý u nás zvieratám poskytujeme na 55 ha, sa odráža na výsledkoch v pravidelných meraniach hmotnostných prírastkov ako aj na vynikajúcej kondícii a zdravotnom stave zvierat.

Zdravotný certifikát okrem posúdenia klinického stavu obsahuje odčervenie proti endo a ekto parazitom a vyšetrenia na najdôležitejšie ochorenia: brucelóza, enzootická bovinná leukóza, slintačka a krívačka, choroba modrého jazyka, infekčná bovinná rinotreitída, para-TBC, TBC, bovinná vírusová hnačka a vírus horúčky Západného Nílu.