Predaj chovných/plemenných zvierat

Základné informácie

V súčasnosti inseminačná stanica XCELL Slovakia Breeding Services, s.r.o. disponuje so špičkovými plemennými jeleňmi, muflónmi a danielmi. Na Slovensku ponúkame odchov od roku 2008 v rôznych kombináciách pôvodu zvierat. Všetky zvieratá su selektované na základe plemenných hodnôt a sú pod stálym veterinárnym dozorom. Všetky plemenné jelene, muflóny a daniele sú nezameniteľne označené so zdravotným preukazom a s identifikačnou kartou pôvodu. Inseminačná spoločnosť XCELL Slovakia Breeding Services, s.r.o. zabezpečuje aj transport zvierat, ktorý nepresiahne viac ako 8 hodín.

Jedinečnosťou sú asistenčné servisné služby, ktoré vieme poskytnúť so živými zvieratami. Zvieratá spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne požiadavky z pohľadu genofondu a zdravotného stavu (stály monitoring hlavne IBR, Brucela, leukóza, para TBC a Blue Tang)Kategórie predajných zvierat:

  • Predaj mláďat od 6-12 mesiacov s kompletným rodokmeňom
  • Predaj zvierat od 12-24 mesiacov s kompletným rodokmeňom
  • Predaj gravidných jeleníc podľa požiadaviek klienta
  • Predaj 2,5 ročných plemenných jeleňov s kompletným rodokmeňom
  • Dopredaj mláďat narodených v tomto roku (posledných 15 kusov)

Cenník jednotlivých kategórií bude zaslaný na vyžiadanie