Preprava zvierat

Destinácie: Slovensko a krajiny EU

jeleň - daniel - srnec - muflón - hovädzí dobytok - ovca - koza - kôň - diviak

„najlacnejšia profesionálna preprava zvierat v regióne"

  • Štandardná cena 0,69 € za km (ostatné úpravy cien podľa osobnej dohody)
  • Umytie a dezinfekcia 1,99 €
  • Nakládka (prvá hodina zdarma, každá začatá ďalšia 19 €)
  • profesionálny doprovod s veterinárnym technikom
  • čakanie do hodiny zadarmo (každá začatá hodina 6,99 €)
  • mimo SR cena nezahŕňa mýtne a iné poplatky
  • kŕmenie a doprovod v cene
  • nakládka problemových zvierat 19 €

uvedené ceny sú bez DPH.