Úradné číslo inseminačnej stanice:
SK - ISJ 001

KONTAKT:
Erik Kollár
mobil: +421 911 972 696
e-mail: office@xcell.sk

Inseminačná stanica pre jelene, daniele a muflóny:
Xcell Slovakia Breeding Services, s.r.o.
Ventúrska 1
811 01 Bratislava

Prevádzka stanice:
900 85 Vištuk - Fajdal